ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
380
360615

اطلاعیه های اخیر - اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در راستای اجرایی نمودن ماده 12 آیین نامه آموزشی هر دانشجو در مقطع حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری را می تواند حذف نماید (با رعایت سقف واحد) وحذف دروس عملی ، آزمایشگاهی وکارگاهی برای دانشجویان وآموزش دانشکده امکان پذیر نمی باشد .