ارتباط با دانشکده علوم پایه

آدرس: اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه

 

کد پستی: 

 

تلفن تماس:

 

دورنگار:

 

پست الکترونیکی:

 

کانال تلگرام دانشکده علوم پایه: 

 

 

مسئول دفتر

سرکار خانم فرزانه محمدی

شماره تماس:32627000