ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
86
386189

بسيج دانشجويي دانشكده

 بسيج دانشجويي دانشكده علوم پايه برگزار مي كند:

 

پخش فيلم مستند

 

«نبرد خاموش»

 

دوشنبه 8 ارديبهشت 93

سالن شهيد چمران ساعت 12

تاريخ خبر 6/2/93