ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
84
386187

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده

 

 


انجمن علمی زیست شناسی برگزار میکند: 

 

اردوي همدان

 

( بازدید از موزه تاريخ طبيعي و مناطق دیدنی همدان)

 

ادامه مطلب

 

تاريخ خبر 8/2/93

 


انجمن علمي زيست شناسي برگزار مي كند:

پخش فيلم مستند

 

« شيرها »

 

يكشنبه 14 ارديبهشت 93

سالن شهيد چمران ساعت 12

ادامه مطلب

تاريخ خبر 6/2/93


انجمن علمي نانو برگزار مي كند:

كارگاه آموزشي نانو

 

چهارشنبه 10 ارديبهشت 93

كلاس د5 ساعت 8 الي 12

ادامه مطلب

تاريخ خبر 6/2/93