ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
90
386193

رفاه دانشجويي

 

 

 


 

ثبت نام وام تغذيه
 
 به اطلاع كليه دانشجويان روزانه داراي كارت تغذيه مي رساند، در صورت تمايل مي توانند از تاريخ 30/1/1393 لغايت 8/2/1393 با مراجعه به آدرس اينترنتي ذيل درخواست وام تغذيه خود را ثبت نمايند. لازم بذكر است مبلغ وام در صورت تخصيص اعتبار در  پايان ترم به كارت تغذيه متقاضيان واريز مي گردد.
 
شرايط :
           1-   سنوات مجاز جهت درخواست وام:  
             مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد حداكثر 4 ترم (ازورودي 91 به بعد) ، مقطع كارشناسي                    پيوسته ودكتري حداكثر 8 ترم تحصيلي مي باشد.( ازورودي 89 به بعد )
 
 
2-   تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسوليين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده مي باشند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند. 
 
 
3-    ارائه سند تعهد محضري(دانشجوياني كه قبلا سند خود را ارائه داده اند نياز به ارائه سند مجدد نمي باشد) به دانشجوياني كه فاقد سند تعهد محضري مي باشند به هيچ وام تعلق نمي گيرد.
 
 
آدرس نرم افزار وام دانشجويي :
 
         http://mali.araku.ac.ir        
 
                                    تاريخ خبر 2/2/93                                         

روابط عمومي صندوق رفاه دانشجويان:

 
ثبت نام 435 هزاردانشجوی متاهل برای دریافت سبد کالا
 
معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: 435 هزار دانشجوی متاهل برای دریافت سبد کالا در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ثبت نام کردند.
 
1392/11/12
 
 
 

 

اطلاعیه ثبت نام وام نيمسال دوم سال 92-93

 
          
به اطلاع كليه دانشجويان محترم روزانه و شبانه مي رساند در صورت تمايل به بهرمندي از تسهيلات وام دانشجويي از تاريخ 30/10/1392 لغايت 18/11/1392  با مراجعه به آدرس اينترنتي ذيل  نسبت به  ثبت درخواست وام  خود اقدام نمايند. لازم بذكر است  واريز مبالغ وام منوط به تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان مي باشد. 
 
شرايط و مدارك:
1-تشكيل پرونده در امور دانشجويي (مراجعه به مسولين دانشجويي و فرهنگي دانشكده) دانشجوياني كه در امور دانشجويي داراي پرونده مي باشند نياز به تشكيل پرونده مجدد ندارند.
 
2-سنوات مجاز جهت درخواست وام بر اساس سال ورود : مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد حداكثر4ترم  ، مقطع كارشناسي پيوسته ودكتري حد اكثر 8 ترم تحصيلي ، ودر نيمسال دوم سال تحصيلي 93-1392 (922) داراي انتخاب واحد باشد.
 
 
3-    كليه دانشجويان روزانه مي بايستي در زمان ثبت نام صرفا" شماره حساب تجارت كارت جوان بانك تجارت شعبه دانشگاه اراك را ثبت نمايند.
 
4-    ارائه سند تعهد محضري(دانشجوياني كه قبلا سند خود را ارائه داده اند نياز به ارائه سند مجدد نمي باشد)
 
آدرس نرم افزار وام دانشجويي : http://mali.araku.ac.ir