ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
92
386195

کتابخانه

 

                                     
 
                                                                                                  
                                                مسئول کتابخانه (امرالله صفری)      
 

وظايف :

1- تهيه ليست خريد كتب جديد فارسي و انجام كار خريد به صورت حضوري در نمايشگاه هاي كتاب و در صورت لزوم به صورت مكاتبه اي.

2- ثبت،الصاق باركد و مهر كتب جديد خريداري شده واهدايي.

3- فهرست نويسي و رده بندي كتب خريداري شده و ورود اطلاعات آنها درنرم افزار كتابخانه.

4- تهيه ليست كتب خريداري شده، براي نصب در تابلوي كتابخانه براي اطلاع مراجعين.

5- اشتراك و،تمديد اشتراك مجلات فارسي مورد نياز مرتبط با علوم پايه .(واريز مبلغ،مكاتبه،پيگيري وصول،ثبت در سيستم)

6- ثبت پايان نامه هاي جديد در نرم افزاركتابخانه و امضاي فرم تحويل آنها .

7- انجام امور طرح غدير (صدور كارت عضويت استفاده از كتابخانه هاي دانشگاهاي دولتي) براي دانشجويان ارشد و دكترا، و تسويه حساب آنها.

8- پي گيري امور كتابخانه ديجيتال.

9-انجام مكاتبات امور اداري وخدماتي كتابخانه ( تهيه و تايپ آگهي هاي لازم و راهنمايي در خصوص خدمات كتابخانه ،ارسال كتب براي صحافي، پيگيري تعميرات ، نظافت،برق،درخواست كالا و خدمات مورد نياز).

مسئول امانت كتاب (مصطفي غلامي)

وظايف :

1 - ثبت نام اعضاء جديد و پرينت و توزيع كارت عضويت آنها براي امانت گرفتن كتاب.

2 - امانت كتاب به دانشجويان،اساتيد،كارشناسان آموزشي و تحويل كتابهاي بازگشته از امانت و تمديد مهلت كتب امانتي(در صورت امكان).

3 - انجام امور تسويه حساب دانشجويان با كتابخانه .

4 - ارائه خدمات مرجع و مجلات به مراجعان،و راهنمايي آنها براي جستجوي كتاب.

5- انجام امور كتب (شيرازه گسسته) براي ارسال به صحافي.