نمایشگر دسته ای مطالب

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

برگزاری آیین دانشجویان جدیدالورود

برگزاری آیین دانشجویان جدیدالورود

جشن آیین دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی  ترم بهمن ماه دانشگاه اراک  با حضور دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگاه ،معاونین  آموزشی و دانشجویی ،مدیران آموزشی و فرهنگی وتعدادی از دانشجویان جدیدالورود بصورت مجازی ( لایو اینستا گرام)در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه برگزار گردید