اخبار دانشکده

آرشیو اخبار

چاپ مقاله تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه در مجله ی معتبر و با ضریب بالای ACS Applied Materials and Interfaces

چاپ مقاله تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه در مجله ی معتبر و با ضریب بالای ACS Applied Materials and Interfaces

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی دانشگاه اراک به سرپرستی آقای دکتر مازیار مرندی،‌ موفق به چاپ مقاله ای با عنوان
Optimization of CuInXGaXS۲ Nanoparticlesand Their Application in the Hole-Transporting Layer of Highly Efficient and Stable Mixed-Halide Perovskite Solar Cells

در مجله ی معتبر و با ضریب بالای   ACS Applied Materials and Interfaces شد. این موفقیت را به آقای دکتر مرندی و تیم تحقیقاتی سلول های خورشیدی تبریک عرض می نماییم.