تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم پایه
faculty of Basic sciences  
دانشکده علوم پایه پس از تصویب در سال 1381 با 12000مترمربع فضای آموزشی وکمک آموزشی مورد بهربرداری قرار گرفت و از ساختمان مرکزی به مکان جدید در پردیس سردشت منتقل شد. این دانشکده در مقطع کارشناسی دارای 4 گروه آموزشی ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی با 7 گرایش و در دوره کارشناسی ارشد با 4 گروه آموزشی و24 گرایش  ودر مقطع دکتری با گرایشهای - شیمی آلی ، شیمی معدنی ،شیمی فیزیک ، فیزیک نظری ، فیزیک حالت جامد ، فیزیک ذرات بنیادی ، زیست سلولی تکوینی فعالیت می نماید که دانشجویان دوره های روزانه وشبانه در مقاطع مختلف با استفاده از وسایل و تجهیزات پیش بینی شده برای هر گروه آموزشی به فعالیت می پردازد در سال 90 با ایجاد گرایش های بین رشته ای تحت عناوین نانو شیمی ،نانو فیزیک ، بیوشیمی ، واکولوژی گیاهی موافقت گردید همچنین  در سال 1391 با هدف توسعه تحصیلات تکمیلی با ایجاد رشته های فیزیک هسته ای و فیزیک اتمی ملکولی ، وریاضی محض با گرایشهای جبر و هندسه وآنالیز در دوره دکتری با حضور اساتید مجرب به خدمات علمی وپژوهشی می پردازد.