ورود

آمار بازدیدکنندگان

3
109
321826

تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم پايه
faculty of Basic sciences  
دانشکده علوم پایه پس از تصويب در سال 1381 با 12000مترمربع فضای آموزشی وکمک آموزشی مورد بهربرداری قرار گرفت و از ساختمان مرکزی به مکان جديد در پرديس سردشت منتقل شد. اين دانشکده در مقطع کارشناسی دارای 4 گروه آموزشی رياضی ، فيزيک ، شيمی ، زيست شناسی با 7 گرايش و در دوره کارشناسی ارشد با 4 گروه آموزشی و24 گرايش  ودر مقطع دکتری با گرايشهای - شيمی آلی ، شيمی معدنی ،شیمی فيزيک ، فيزيک نظری ، فیزيک حالت جامد ، فيزيک ذرات بنيادی ، زیست سلولی تکوينی فعاليت می نمايد که دانشجويان دوره های روزانه وشبانه در مقاطع مختلف با استفاده از وسايل و تجهيزات پیش بينی شده برای هر گروه آموزشی به فعاليت می پردازد در سال 90 با ايجاد گرایش های بین رشته ای تحت عناوین نانو شیمی ،نانو فیزیک ، بیوشیمی ، واکولوژی گياهی موافقت گردید همچنین  در سال 1391 با هدف توسعه تحصيلات تکميلی با ايجاد رشته های فيزيک هسته ای و فيزيک اتمی ملکولی ، ورياضی محض با گرايشهای جبر و هندسه وآناليز در دوره دکتری با حضور اساتید مجرب به خدمات علمی وپژوهشی می پردازد.
 
 
 
 اطلاعيه انتقالی ومهمانی دانشجويان مقطع کارشناسی نيمسال اول
 
 
به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند :  از تاريخ 97/5/6 لغايت
 
97/6/3 دانشكده علوم پايه روزهاي دوشنبه جهت امور آموزشي
 
از ساعت 7/30 تا 13 فعال مي باشد .
 
 

 

 

 

 

 

 

ریاست دانشکده علوم پایه

      azad1

           دکتر عزیزاله آزاد

              

معاون آموزشی وپژوهشی

  

   Dr.far

             دکتر بيژن فرخی

                   resume

           

معاونت پشتیبانی وفرهنگی

         pakyari1   

             دکتر رضا پاکیاری              

                 resume